Service, reparasjon og sveising

Trenger din traktor ein sjekk, servise eller ikkje er heilt i orden?

Eg tar på meg små og mellomstore reparasjonsoppdrag, dette på både traktor, landbruksreiskap og anleggsmaskiner. Eg disponera sørvisbil slik at eg kan ta oppdraget der du ønskjer.

Eg har og erfaring innan sveising og kan ta på meg reparasjon sveising og enklare konstruksjon arbeid. Med mitt MAG sveiseapparat kan eg sveise tynnplater ned i 0.3 mm og oppover.
Alt i svart stål og rustfritt, forutan løfteutstyr.